Pekingesi 

Rotumääritelmän mukaan pekingesi on leijonamainen, tarkkaavainen ja omanarvontuntoinen itse ylhäisyys.